3. závod Žaket Pražský pohár žactva TJP

Datum:
30.05.2018
Pořádající oddíl:
TJP
Místo konání:
Praha Troja, Trojská ulice 171a
Mapa:
Trojský kůň 2 – měřítko 1:4 000, ekvidistance 2m (formát A3).
Start 00:
16:00
Prezentace do:
18:00
Vzdálenost:
Čas na cestu:
Typ závodu:
Krátká trať
Oblast (region):
Pražská
Druh závodu:
Ostatní
Rankingový koef.:
0
1. termín přihlášek:
27.5.2018 23:59
2. termín přihlášek:
29.5.2018 23:59